Z wielkim smutkiem żegnamy lekarza Daniela Fryda

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Daniela Fryda

Cenionego i oddanego swoim pacjentom lekarza ortopedy oraz długoletniego pracownika Szpitala w Łasku.

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Zarząd, Dyrekcja oraz pracownicy Spółki Szpitale Powiatowe Sp. z o.o.

Koncert kolęd i pastorałek dla podopiecznych ZOL

Te Święta niestety nie wszyscy mogą spędzić w gronie najbliższych. Dlatego w dniu wczorajszym w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym naszego szpitala odbył się koncert kolęd i pastorałek zorganizowany przez uczestników zajęć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku specjalnie dla naszych podopiecznych, którzy dzięki temu mogli poczuć ducha Świąt i spędzić razem ten radosny czas. Było wspólne kolędowanie, modlitwa a także prezenty! Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia. 

Wigilia w Szpitalu Powiatowym w Łasku

W dniu 15 grudnia 2022 roku w naszym szpitalu odbyła się wigilia zakładowa.

Była to doskonała okazja do złożenia życzeń bożonarodzeniowych przez Zarząd oraz Dyrekcje szpitala, jak również podziękowania personelowi za ich wysiłek i pracę, którą wykonują każdego dnia na rzecz pacjentów szpitala.

W uroczystości wzięli udział pracownicy szpitala, jak również zaproszeni goście.

Żeby tradycji stało się zadość, odśpiewano kolędy i przełamano się opłatkiem, składając sobie serdeczne życzenia. 

Na stole pojawiły się przepyszne potrawy wigilijne przygotowane przez pracowników naszej kuchni szpitalnej.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen magii, radości i oczekiwania. Czas spełnienia marzeń, pojednania i okazywania sobie wzajemnie miłości i troski. To właśnie te Święta jak żadne inne skłaniają nas do rozmyślania, zadumy, wspomnień, odkrywania sensu życia.

Dofinansowania z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W ramach realizacji Programu priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa – II edycja” Szpitale Powiatowe Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie z  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie :  
                        
„Unieszkodliwianie odpadów medycznych w Szpitalu w Łasku  w związku z pandemią koronawirusa”.

Wartość ogólna zadania:  181 375,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji pochodząca ze środków WFOŚiGW:  179 558,00 zł

Zakres projektu obejmuje utylizację odpadów medycznych o masie 24233 kg powstałych w okresie od 1 października 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

www.wfosigw.lodz.pl

Szpital w Łasku zatrudni lekarzy i pielęgniarki z Ukrainy. Kilkanaście etatów czeka na przedstawicieli wszystkich specjalizacji medycznych.

Лікарня в Ласку (Szpital w Łasku) шукає лікарів і медсестер. 
Робота за спрощеною процедурою. 

Гарантуємо: 
*повний супровід на всіх етапах працевлаштування,

*гідну заробітну плату, соціальний пакет,

* доплати та премії,

*забезпечуємо житлом.

Умови роботи: повна зайнятість,  офіційне працевлаштування (трудовий договір на 5 років) 
Доброзичлива атмосфера, підтримка вищого керівництва та інших членів команди. 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
Спеціалізація лікаря та мінімум 3-річний досвід спеціалістом за останні 5 років;
Знання польської мови на рівні А2 і вище, або готовність вивчати.
Відправляйте Ваше резюме на електронну адресу: vrozmarynowicz@szpitalepowiatowe.com.pl

Odwiedziny pacjentów na oddziałach szpitalnych

W związku z rekomendacjami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, informujemy, że:

Odwiedziny pacjentów na oddziałach szpitalnych są możliwe przy zachowaniu następujących zasad:

1. jednoczasowo odwiedziny możliwe są  przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby (ze względu na stan zdrowia)

2. w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz konieczności regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach ustala się godziny odwiedzin pomiędzy 10.00- 18.00

3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.

4. Osoby odwiedzające niezwłocznie po wejściu na salę chorych zobowiązane są do umycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk .

5. Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca zobowiązana jest (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce.

7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością, niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów)- wtedy decyzje podejmuje kierownik danego oddziału szpitalnego.

8. Czas trwania pojedynczej wizyty u pacjenta nie powinien być dłuższy niż 2 godziny..

6. Personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.

Łask, dnia 23.05.2022 r.